2019 Future Ready Lawyer Rapport | Wolters Kluwer
2019 Future Ready Lawyer Rapport
van Wolters Kluwer

Op basis van kwantitatieve interviews met 700 juristen in advocatenkantoren, juridische afdelingen en zakelijke dienstverlenende bedrijven in de Verenigde Staten en Europa, onderzoekt de Future Ready Lawyer Survey van Wolters Kluwer in 2019 hoe de toenemende complexiteit van informatie, de veranderde verwachtingen van klanten, de demografische invloed en technologische ontwikkelingen de juridische wereld veranderen en hoe organisaties zich hierop voorbereiden.


Een aantal belangrijke bevindingen van het 2019 Future Ready Lawyer Rapport:

  • Ongeveer een derde van de juristen (34%) meent dat hun organisatie goed voorbereid om gelijke tred te houden met veranderingen in de juridische market.
  • Het gebrek aan kennis, inzicht of vaardigheden vormen de belangrijkste redenen om zich te verzetten tegen nieuwe technologie (36%)
  • Meer dan 7 op 10 juristen in Europa en de VS zeggen dat zowel “het beheren van de verhoogde volume en complexiteit van informatie” als de "druk om efficiënter te werken” de belangrijkste uitdagingen zijn. Slechts 34% is hierop voorbereid.
  • De belangrijkste uitdagingen voor juridische afdelingen van ondernemingen zijn: verminderen en controleren van externe juridische kosten, verbeteren van het dossier- en contractmanagement en het automatiseren van routinetaken en het gebruiken van technologie in werkprocessen.
Download het rapport nu!
*