Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder is per doeleinde aangegeven welke persoonsgegevens we verwerken, op basis van welke grondslag we deze persoonsgegevens verwerken en hoe lang we deze persoonsgegevens bewaren.

Bezoek aan de website
Indien u onze website bezoekt, verstrekt u ons automatisch bepaalde informatie die door uw webbrowser wordt overgedragen. Tijdens een websitebezoek kunnen de volgende persoonsgegevens worden overgedragen:

 • Openbaar IP-adres van uw apparaat
 • Bezoek van specifieke pagina, tijd en duur van een bezoek
 • Gebruiksinformatie, zoals uw besturingssysteem en browsertype, versie en taal

Deze persoonsgegevens worden verzameld via cookies. Lees voor meer informatie onze cookieverklaring . In sommige gevallen gebeurt het verwerken van deze persoonsgegevens op basis van toestemming. Daarnaast kunnen wij een gerechtvaardigd belang hebben om u in staat te stellen onze website en alle bijbehorende functies op de juiste manier te gebruiken. Met deze informatie monitoren, verbeteren en waarborgen wij de veiligheid van onze website en kunnen wij 'bugs' opsporen en oplossen.

Bovengenoemde persoonsgegevens worden bewaard gedurende een periode die overeenstemt met de hierboven beschreven doeleinden en worden normaal gesproken niet langer dan een maand bewaard. Een uitzondering kan van toepassing zijn indien we wettelijk verplicht zijn om deze persoonsgegevens langer te bewaren (bijvoorbeeld door een bevoegde (overheids-)instantie) of als we de persoonsgegevens nodig hebben als bewijs (bijvoorbeeld bij een poging om de veiligheid van onze website in gevaar te brengen).

Contact met ons opnemen en diensten of informatie bij ons opvragen.
U kunt contact met ons opnemen of een verzoek doen voor een demo door het contactformulier op onze website in te vullen. Wij zullen de door u ingevulde informatie gebruiken om te reageren op uw vraag of verzoek. Dit betreft de volgende persoonsgegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer, kantoor, functietitel en land.
Wij verwerken uw persoonsgegevens onder de grondslag uitvoering overeenkomst en bewaren deze zolang het verzoek loopt.

Contracten en levering van diensten
Indien u (namens uw organisatie) overgaat tot de aanschaf en/of het gebruik van een van onze producten en/of diensten kan nadere informatie worden gevraagd (zoals bankrekeninggegevens en andere informatie voor facturering en betaling). Wij verwerken uw persoonsgegevens onder de grondslag uitvoering overeenkomst.
Wanneer wij onze producten en/of diensten leveren, dienen wij in sommige gevallen andere relevante informatie te verwerken, zoals:
 • Aanmeldingsinformatie met betrekking tot uw gebruikersaccount: (gebruikers-)naam, e-mailadres, wachtwoord, beveiligingsvraag en antwoord etc.
 • Klachten of feedback via onze ondersteuningskanalen over uw ervaring met Wolters Kluwer zoals opmerkingen, suggesties en verklaringen, etc.

Bovenstaande informatie zal worden verwerkt zolang dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld: uw login-informatie e.d. verwerken we totdat onze contractuele verplichting om diensten te verlenen is geëindigd en onze financiële administratie bewaren wij voor een periode van 7 jaar om te voldoen aan de Nederlandse belastingwetgeving).

Vacatures
Indien u solliciteert naar een functie bij Wolters Kluwer verwerken wij alle informatie die u aan ons verstrekt. Dit betreft bijvoorbeeld informatie uit uw CV en/of motivatiebrief.
Onze juridische grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van uw sollicitatie is de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, gezien de aanloop tot de sluiting van deze overeenkomst ook onder deze grondslag valt.
Wij bewaren uw persoonsgegevens tot vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Wanneer u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren, zullen wij uw persoonsgegevens bewaren tot maximaal 1 jaar na het einde van de sollicitatieprocedure.

Het delen van persoonsgegevens door Wolters Kluwer

Wolters Kluwer kan uw persoonsgegevens delen met haar moedermaatschappij, zusterbedrijven, dochterondernemingen en derden voor zover dit nodig is voor het leveren van onze dienst/product of indien wij dit wettelijk verplicht zijn. Bij het delen van deze persoonsgegevens, zorgen wij ervoor dat de partij instemt met de nodige verplichtingen inzake gegevensbescherming om uw persoonsgegevens te beschermen.

Uw rechten

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u de volgende rechten:
 • Het recht op inzage op en/of correctie van uw persoonsgegevens;
 • Het recht om ons uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen en/of ons te beperken bij het uitvoeren van bepaalde verwerkingen;
 • Wanneer wij uw informatie verwerken op basis van uw toestemming, heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken;
 • Het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere organisatie ('het recht op dataportabiliteit');
 • Het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen.
Wanneer u een van uw wettelijke rechten wilt uitvoeren, kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. Om te voorkomen dat iemand zich als u voordoet toegang krijgt tot uw persoonsgegevens of de persoonsgegevens door ons laat wissen of wijzigen, kunnen we u verzoeken om u te identificeren.
Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ook contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. Wij zullen ons uiterste best doen om u snel en effectief te helpen en indien nodig contact met u opnemen. U kunt uw klacht bij ons indienen en in overeenstemming met de AVG heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Beveiliging

Om uw persoonsgegevens optimaal te beschermen, neemt Wolters Kluwer passende technische en organisatorische maatregelen om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeoorloofde toegang of wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wolters Kluwer neemt o.a. de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • Onze hostingprovider is ISO 27001 gecertificeerd;
 • Laptops en telefoons van onze medewerkers zijn beveiligd met een (versleuteld) wachtwoord;
 • Onze gebouwen worden beveiligd met behulp van organisatorische maatregelen zoals toegangpassen;
 • Toegang tot persoonsgegevens en systemen is beperkt op basis van need-to-know;
 • De online overdracht van persoonsgegevens wordt beveiligd met behulp van Transport Layer Security (TLS) -technologie.

Contactinformatie

Als u vragen heeft of meer informatie wilt over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met Wolters Kluwer via de volgende contactgegevens:Bedrijfsnaam: Wolters Kluwer Belgium NV
Website: https://landing-legisway.wolterskluwer.com/be-nl
Adres: Motstraat 30, 2800 Mechelen, België
Email: wkbe-gdpr@wolterskluwer.com


Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Wolters Kluwer behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden gepubliceerd op de website. Dit document is het laatst gewijzigd in juli 2019. Voor de meest recente versie van de privacyverklaring, adviseren wij om de Wolters Kluwer website regelmatig te raadplegen. Folgende Daten werden hierbei erhoben: